Bleddyn

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Bleddyn yn 2 oed. Rydym yn dy garu di'n fawr! Cariad anferthol Mami, Dadi a'r teulu oll.