Aria

7

Pen-blwydd Hapus mawr iawn i ti Aria Lynn! Mwynha dy ddiwrnod yn dathlu efo dy deulu a ffrindiau. Hip hip hwre mawr gan Mam, Dad, dy chwaer fach Esmi, Nansi'r pysgodyn a'r teulu oll!