Amig

6

Mae Mam, Dad, dy frawd bach Isag a'r teulu oll yn gobeithio y cei di ddiwrnod llawn hwyl a chwerthin.