Alys

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Alys. Gobeithio y cei di ddiwrnod anhygoel. Cariad mawr oddi wrth Mummy, Daddy, dy chwaer fawr Grace a dy frawd mawr Ryan.