Alys

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Alys Wyn yn flwydd oed! Cariad mawr gan Dad, Mam a’r teulu i gyd. xx