Croeso i fyd y Cywion Bach!

Rhowch groeso cynnes i gymeriadau newydd sbon Cyw i’r babanod lleiaf, y Cywion Bach! Bydd eich cywion bach chi wrth eu boddau gyda’r animeiddiadau a’r cymeriadau lliwgar.

Mae Bîp Bîp, Pi Po, Bop a Bw yn ffrindiau pennaf ac wrth eu bodd yn dysgu geiriau newydd. Felly os yw eich cyw bach chi wrthi’n dysgu Cymraeg, dewch ar antur geiriau gyda’r Cywion Bach wrth iddyn nhw – a’ch cyw bach chi – ddysgu geiriau newydd gyda’i gilydd.

Ym mhob rhaglen, bydd y Cywion Bach yn cyflwyno gair newydd sbon ar ffurf animeiddiadau bach, caneuon a rhigymau, gemau syml ac eitemau byr wedi eu ffilmio gyda phlant bach. Bydd pob rhaglen yn cynnig cyfle i ddysgu, adnabod ystyr y gair a’i gysylltu gyda’r gwrthrych a chyfle i ddysgu sut mae dweud – ac arwyddo’r – gair.

Gwyliwch bob dydd Llun a Gwener, ar Cyw Tiwb neu sianel Youtube Cyw