Cyw Byw – bob dydd Mercher am 4 o’r gloch!

Am y cyfle i ennill gwobr wych a chwarae Bingo Beicio, ffoniwch 08000 72 78 77, gan adael eich enw, eich rhif ffon a’r ateb i’r cwestiwn yma:

 

Beth yw enw gêm Cyw Byw?

Bingo Bingo

Bingo Beicio

Bing Bong Be

 

Mae’r alwad am ddim o ffôn y tŷ, ond yn gallu costio o ffôn symudol.

Rhaid bod o dan 16 i gystadlu a chofiwch ofyn am ganiatad cyn ffonio.

Cliciwch i ddarllen rheolau’r gystadleuaeth

Cân-ni!

Llongyfarchiadau i ysgol Cynwyd Sant ar ennill cystadleuaeth fideo Cân-ni ar gyfres ddiwethaf Cyw Byw!