Cyw Byw – Dydd Mercher am 4 o’r gloch

Wyt ti eisiau ennill gwobrau gwych? Ffonia nawr ar 08000 727877 am y cyfle i gystadlu ar Bingo Beicio!

Os da chi eisiau ennill gwobrau gwych fel rhain a chael y cyfle I chwarae ein gêm newydd ni Bingo Beicio … dyma be’ sy’ angen I chi neud…

Ffoniwch ni rwan ar  08000727877 – gadewch eich enw, eich rhif ffôn a bydd angen i chi ateb y cwestiwn yma:

 

Pa un o’r rhain sy’n Octonot?

Capten Cnec

Capten Cwrwgl

Capten Cled

 

Mae’n rhaid bod o dan 16 oed i gystadlu a chofia ofyn am ganiatad cyn defnyddio’r ffôn. Mae’r alwad am ddim o ffôn y tŷ ond gall gostio o ffôn symudol.

Rheolau’r gystadleuaeth

Cân-ni!

Pa fideo yw’r gorau? Pleidleisia am dy hoff fideo nawr! Bydd yr ysgol sy’n ennill yn derbyn ymweliad arbennig gan Elin, Huw a Cyw!