Rhowch wybod i ni beth yw hoff gân Cyw eich tŷ chi, ac os bydd Peiriant Pop Plwmp yn ei chwarae hi ar Cyw ar y penwythnos, bydd pecyn Cyw ar ei ffordd i chi! E-bostiwch cyw@s4c.cymru

Efallai mai un o’r caneuon yma  yw eich hoff un!

Mi fydd Tîm Cynhyrchu Cyw yn ymdrechu i anfon y pecyn mor fuan a phosib.

Am dermau ac amodau’r gystadleuaeth, clicia yma

Rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan y rhai sy’n cael eu tangynrychioli, gan gynnwys plant ifanc anabl a phlant o gefndiroedd ethnig amrywiol.