Rho wybod i ni beth ydi dy hoff gân Cyw ac os bydd Peiriant Pop Plwmp yn ei chwarae hi ar Cyw ar y penwythnos, bydd pecyn Cyw ar ei ffordd i ti. E-bostia cyw@s4c.cymru

Mi fydd Tîm Cynhyrchu Cyw yn ymdrechu i anfon y pecyn mor fuan a phosib.

Am dermau ac amodau’r gystadleuaeth, clicia yma