Diolch i bawb sydd wedi cysylltu, mae’r ymateb wedi bod yn wych! Gwyliwch allan ar ein cyfrifon cymdeithasol am gyhoeddiadau am ddigwyddiadau Cyw dros y misoedd nesaf.

 

 1. Mae ymweliad Helo Cyw yn agored i ysgolion (Dosbarth Derbyn ac Iau), Cylch Ti a Fi, Cylch Meithrin (“Sefydliad”) yng Nghymru.
 2. I ddatgan diddordeb mewn cael ymweliad gan gyflwynwyr Cyw mae’n rhaid ebostio cyw@s4c.cymru a chynnwys ychydig o wybodaeth  am y Sefydliad yn yr ebost.
 3. Mi fydd criw Helo Cyw yn ymweld â’r Sefydliadau rhwng Ionawr 2024 a Rhagfyr 2024 ac eithrio mis Awst.
 4. Mi fydd criw Helo Cyw yn cysylltu gyda’r Sefydliadau sydd wedi cael eu dewis ymlaen llaw i drefnu’r ymweliad.
 5.  Ni fydd modd newid  dyddiad yr Ymweliad a gynigir i’r Sefydliad os yw’r dyddiad yn anghyfleus.
 6. Byddwn yn tynnu lluniau ac yn cadw’r hawl i fflmio’r ymweliadau a’u rhoi ar wasanaeth Cyw, gwefan a chyfryngau cymdeithasol Cyw.
 7. Oherwydd y nifer disgwyliedig o geisiadau ni fydd hi’n bosib ymateb i bob ebost.
 8.  Ni fydd hi’n bosib i griw Helo Cyw ymweld â phob Sefydliad sy’n cysylltu.
 9. Ni fydd angen i’r sefydliad dalu unrhyw gostau.
 10. Mae penderfyniad  Boom Cymru’n derfynol.
 11. Trwy gysylltu i gael ymweliad gan griw Helo Cyw rydych yn ymrwymo i’r rheolau hyn.
 12. Dim ond at ddibenion gweinyddu Helo Cyw y bydd Boom Cymru ac S4C yn defnyddio’r data personol a ddarperir. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn cael ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Rheoliad Diogelu Data a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru y gallwch eu gweld drwy ymweld â’r wefan: www.boomcymru.co.uk/polisi-preifatrwydd. Gellir dod o hyd i BolisiPreifatrwydd S4C yn www.s4c.cymru/privacypolicy.shtml
 13. Mae’r telerau a’r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.
 14. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Helo Cyw  yna cysylltwch â thîm Cyw yn Boom Cymru ar 029 20 550 550