Cystadleuaeth pen-blwydd Sali Mali – yr enillwyr

Diolch i bawb wnaeth anfon cerdyn i’r gystadleuaeth, daeth dros 500 o gardiau yn y post i stiwdio Cyw!

Dyma Huw, Elin a Sali Mali yn cyhoeddi’r enillwyr, llongyfarchiadau i chi gyd.

 

Am dermau ac amodau’r gystadleuaeth, clicia yma