Cofiwch wylio yr Awr Fawr ar Fawrth 13 i weld yr enillwyr!

Mae rheolau’r gystadleuaeth i’w gweld fan hyn