Llongyfarchiadau i’n henillwyr – Casi Nel, Osian ac Iwan ac Alys Wyn!

 

RHEOLAU CYSTADLEUAETH YR HÂF

 1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy’ngyflogediggan  S4C, Boom Cymru, a chwmniau eraill sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth ac eu teuluoedd agos.
 2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan16 oedi gystadlu.
 3. I gystadlu, rhaid anfon llun o weithgaredd neu rywbeth iddyn nhw fwynhau gwneud dros wyliau’r hâf, a’i anfon i gyfeiriad e-bost Cyw sef cyw@s4c.cymru neu ei anfon yn y post i Rhadbost Cyw.
 4. Bydd 1 yn derbyn ‘pecyn haf’ Cyw (yn cynnwys het haul, bag bwyd) a thegan peiriant swigod, a bydd 2 arall yn derbyn Pecyn Cyw.
 5. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.
 6. Dyddiad cau y gystadleuaeth yw11:59am ar ddydd Gwener 8fed Medi 2023
 7. Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ol y dyddiad a’r amser cau yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth.
 8. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy’n methu â chyrraedd cyn y dyddiad cau.
 9. Cyhoeddir yr enillwyr ar Awr Fawr Cyw, ar ddydd Gwener y 15eg o Fedi 2023, ac ar gyfrifon Cymdeithasol Cyw y diwrnod hwnnw.
 10.  Trwy gysylltu i gystadlu yn y gystadleuaeth, rydych yn ymrwymo i’r rheolau hyn.
 11. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr.
 12. Nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.
 13. Dehonglir cymryd rhan yn y gystadleuaeth fel ymrwymiad i’r rheolau hyn. Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r defnydd o’ch data personol cyfeiriwch at bolisi preifatrwydd S4C http://www.s4c.cymru/cy/y-wefan-hon/page/16717/polisi-preifatrwydd/
 14. Mae’r telerau a’r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.
 15. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r Cystadleuaeth yna cysylltwch â chriw Boom, cyswllt – Sara Hampson-Jones: 02920 550 588 / sara.hampson-jones@boomcymru.co.uk
 16. Os oes plentyn mewn llun neu fideo, byddwn yn cysylltu a chi i sicrhau caniatâd i ddangos y lluniau ar ddarllediad teledu a gwefan Cyw. Os na fyddwn yn gallu sicrhau’r caniatâd yma, ni fydd y llun yn cael ei ddangos nac yn ddilys i fod yn rhan o’r gystadleuaeth.