Dewch i ddathlu Eisteddfod yr Urdd gyda chriw Cyw!

Llongfarchiadau mawr i’n henillydd lwcus Emma Jones, mam Lilw a Hiwgo!

 

Cystadleuaeth Cyw/ Urdd

 1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan S4C, Boom Cymru TV Cyf (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth.
 2. I gystadlu rhaid hoffi’r post ar dudalen Instagram Cyw, sicrhau eich bod yn dilyn cyfrif Instagram Cyw, a thagio oleiaf un ffrind yn y post erbyn yr amser a dyddiad cau.
 3. Bydd y Cwmni yn dewis yr enillydd ar hap o’r rhai wedi cystadlu erbyn y dyddiad a’r amser cau.
 4. Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad a’r amser cau yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth.
 5. Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar wefan Cyw, ar gyfrifon cymdeithasol Cyw ar Ddydd Mercher 5ed Mehefin, 2024. Bydd y Cwmni yn hysbysu’r enillydd trwy anfon neges uniongyrchol i’w cyfrif Instagram
 6. Bydd y gystadleuaeth yn cau am 12.00 pm ar y 1af o Fehefin 2024
 7. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.
 8. Y wobr fydd pecyn Cyw gyda nwyddau ychwanegol o’r Urdd. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr a nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.
 9. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy’n methu â chofrestru.
 10. Trwy gysylltu i gystadlu yn y gystadleuaeth, rydych yn ymrwymo i’r rheolau hyn.
 11. Dim ond at ddibenion gweinyddu’r gystadleuaeth y bydd Boom Cymru ac S4C yn defnyddio’r data personol a ddarperir. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn cael ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Rheoliad Diogelu Data a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru y gallwch eu gweld drwy ymweld â’r wefan: www.boomcymru.co.uk/polisi-preifatrwydd. Gellir dod o hyd i Bolisi Preifatrwydd S4C yn www.s4c.cymru/privacypolicy.shtml
 12. Mae’r telerau a’r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.
 13. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r Gystadleuaeth yna cysylltwch â Sara Hampson-Jones yn Boom Cymru ar 029 20 550 550 neu Gwifren Gwylwyr S4C 0370 600 4141.