Y Gystadleuaeth

Creu llun o naill a’i Bledd neu Cef, dreigiau Cadi, neu lun o Cadi a’r dreigiau!

Mae’r gystadleuaeth yn agored i unigolion neu fe allech chi gystadlu fel dosbarth cyfan.

Y dyddiad cau 11:59 ar 18 Hydref 2023 – ewch amdani

Y Wobr

Pentwr enfawr o lyfrau Cyw – pob lwc!

RHEOLAU CYSTADLEUAETH Dreigiau Cadi

 1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan  S4C, Boom Cymru, a chwmniau eraill sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth ac eu teuluoedd agos.
 2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gystadlu.
 3. I gystadlu, rhaid anfon llun o Bledd a Cef, dreigiau Cadi, neu lun o Cadi a’r dreigiau i gyfeiriad e-bost Cyw sef cyw@s4c.cymruneu ei anfon yn y post i “Rhadbost Cyw”.
 4. Bydd 1 enillydd yn derbyn pentwr enfawr o lyfrau Cyw (sy’n cynnwys 19 llyfr)
 5. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.
 6. Dyddiad cau y gystadleuaeth yw 11:59am ar 18 Hydref 2023
 7. Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad a’r amser cau yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth.
 8. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy’n methu â chyrraedd cyn y dyddiad cau.
 9. Cyhoeddir yr enillwyr ar Awr Fawr Cyw, ar ddydd Gwener y 25 Hydref 2023, ac ar gyfrifon Cymdeithasol Cyw y diwrnod hwnnw.
 10.  Trwy gysylltu i gystadlu yn y gystadleuaeth, rydych yn ymrwymo i’r rheolau hyn.
 11. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr.
 12. Nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.
 13. Dehonglir cymryd rhan yn y gystadleuaeth fel ymrwymiad i’r rheolau hyn. Am ragor o wybodaeth ynglyn â’r defnydd o’ch data personol cyfeiriwch at bolisi preifatrwydd S4C http://www.s4c.cymru/cy/y-wefan-hon/page/16717/polisi-preifatrwydd/
 14. Mae’r telerau a’r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.
 15. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r Cystadleuaeth yna cysylltwch â chriw Boom, cyswllt – Beth Tame: 02920 550 550 / Beth.Tame@boomcymru.co.uk
 16. Os oes plentyn mewn llun neu fideo, byddwn yn cysylltu a chi i sicrhau caniatâd i ddangos y lluniau ar ddarllediad teledu a gwefan Cyw. Os na fyddwn yn gallu sicrhau’r caniatâd yma, ni fydd y llun yn cael ei ddangos nac yn ddilys i fod yn rhan o’r gystadleuaeth.
 17. Rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan y rhai a dangynrychiolir, gan gynnwys plant ifanc anabl a phlant o gefndiroedd ethnig amrywiol.