Diolch yn fawr am eich holl luniau o Ddiwrnod y Llyfr!

Y tri sy’n ennill  pecyn o lyfrau Cymraeg ydi:

Tomos, Elfyn, Elsi a Nanw.

Yr ysgol sy’n ennill gweithdy gan Fardd Plant Cymru, Gruffudd Owen, ydi Ysgol Gymraeg Y Fenni – llongyfarchiadau i chi gyd!

Mae’r rheolau i gyd i’w gweld fan hyn

 

Diolch i bawb wnaeth anfon llun i’r gystadleuaeth!