Cystadleuaeth Dawnsio Cyw

Mae Criw Cyw eisiau gweld eich mŵfs chi! Dewch i ddysgu symudiadau Cân Symud Cyw – maen nhw’n hawdd ac yn hwyl!

 

Recordiwch eich hun yn dawnsio, ac anfonwch eich fideo i cyw@s4c.cymru, neu os yw’r video yn fawr, defnyddiwch y link yma i’w hanfon hi!

 

Rheolau’r Gystadleuaeth

 1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan S4C, Boom Cymru (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth.
 2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gystadlu.
 3. I gystadlu mae rhaid anfon fideo ohonoch chi yn dawnsio. drwy ebostio cyw@s4c.cymru neu anfon neges drwy’r wefan (https://www.s4c.cymru/cy/cyw/oedolion/page/42780/anfon-neges-at-cyw/ ) erbyn y dyddiad cau.
 4. Bydd pob ymgeisydd yn cael y cyfle I ymddangos yn fideo gorffenedig Can Symud Cyw os y bydd y fideo yn cael ei dderbyn erbyn y dyddiad a’r amser cau.
 5. Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad a’r amser cau yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth/fideo.
 6. Cyhoeddir yr enillwyr ar wefan Cyw, Cyfrifon Cymdeithasol Cyw ac Awr Fawr ar yr 22ain o Fawrth, 2024.
 7. Bydd y gystadleuaeth yn cau am hanner 7fed Mawrth 2024
 8. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.
 9. Bydd yr ymgesiwyr yn ymddangos yn fideo can Symud Cyw. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr a nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.
 10. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy’n methu â chyrraedd.
 11. Trwy gysylltu i gystadlu yn y gystadleuaeth, rydych yn ymrwymo i’r rheolau hyn.
 12. Dim ond at ddibenion gweinyddu’r gystadleuaeth y bydd Boom Cymru ac S4C yn defnyddio’r data personol a ddarperir. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn cael ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Rheoliad Diogelu Data a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru y gallwch eu gweld drwy ymweld â’r wefan: www.boomcymru.co.uk/polisi-preifatrwydd. Gellir dod o hyd i Bolisi Preifatrwydd S4C yn www.s4c.cymru/privacypolicy.shtml
 13. Mae’r telerau a’r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.
 14. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r Gystadleuaeth yna cysylltwch â cyw@s4c.cymru neu Sara Hampson-Jones yn Boom Cymru ar 029 20 550 558 neu Gwifren Gwylwyr S4C 0370 600 4141.
 15. Os oes plentyn mewn llun, byddwn yn cysylltu â chi i sicrhau caniatâd i ddangos y lluniau ar ddarllediad teledu a gwefan Cyw. Os na fyddwn yn gallu sicrhau’r caniatâd yma, ni fydd y llun yn cael ei ddangos nac yn ddilys i fod yn rhan o’r gystadleuaeth.
 16. Rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan y rhai a dangynrychiolir, gan gynnwys plant ifanc anabl a phlant o gefndiroedd ethnig amrywiol