Bob mis ar Helo Shwmae, mi fydd criw o wylwyr Cyw yn adolygu llyfr ar gyfer Clwb Darllen Cyw.  Os hoffech chi a’ch  dosbarth  sgwrsio am Lyfr y Mis ar Clwb Darllen Cyw, e bostiwch ni ar cyw@s4c.cymru! Bydd pob disgybl yn cael poster Helo Shwmae a sticer arbennig Clwb Darllen Cyw!

 

Rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan y rhai sy’n cael eu tangynrychioli, gan gynnwys plant ifanc anabl a phlant o gefndiroedd ethnig amrywiol.