Bob dydd Llun cynta’r mis, bydd criw o wylwyr Cyw yn rhannu eu hoff beth am Lyfr y Mis ar yr Awr Fawr. Os ydi’ch dosbarth neu eich ysgol chi eisiau cymryd rhan yn Clwb darllen Cyw, yna ebostiwch cyw@s4c.cymru rŵan! Bydd sticer arbennig Clwb Darllen Cyw i bawb sy’n cymryd rhan!

 

Rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan y rhai sy’n cael eu tangynrychioli, gan gynnwys plant ifanc anabl a phlant o gefndiroedd ethnig amrywiol.