Wyt ti wedi bod yn chwarae gyda Cyw yn y tŷ, yn yr ardd neu yn y parc?

Anfona dri llun i cyw@s4c.cymru ac mi fydd pecyn Cyw ar y ffordd i ti.

Mi fydd Tîm Cynhyrchu Cyw yn ymdrechu i anfon y pecyn mor fuan a phosib.

Am dermau ac amodau’r gystadleuaeth, clicia yma