Diolch i bawb anfonodd eu campweithiau aton ni, byddwn yn cyhoeddi’r enillydd ar Fawrth 19!

 

 1. Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb ac eithrio unigolion sy’n gyflogedig gan S4C, Boom Cymru (y Cwmni), eu teuluoedd a chwmniau eraill sy’n gysylltiedig â’r gystadleuaeth.
 2. Rhaid i ymgeiswyr fod o dan 16 oed i gystadlu.
 3. I gystadlu mae rhaid anfon llun o rywbeth rydych chi wedi ei greu o ddeunyddiau ailgylchu. Gallwch wneud hynny drwy anfon neges drwy’r wefan (https://www.s4c.cymru/cy/cyw/oedolion/page/42780/anfon-neges-at-cyw/ ) neu drwy ebostio cyw@s4c.cymruerbyn y dyddiad cau.
 4. Dewisir un enillydd sydd wedi cysylltu i gystadlu erbyn y dyddiad a’r amser cau.
 5. Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad a’r amser cau yn cael eu cynnwys yn y gystadleuaeth.
 6. Cyhoeddir enwau’r enillwyr ar wefan Cyw, Cyfrifon Cymdeithasol Cyw ac Awr Fawr ar yr 19eg o Fawrth, 2024. Byddwn yn mynd ati I drefnu’r wobr cyn gynnted â phosib.
 7. Bydd y gystadleuaeth yn cau am hanner dydd, 12fed Mawrth 2024
 8. Mae penderfyniad y Cwmni ac S4C yn derfynol.
 9. Bydd yr Ysgol buddigol yn ennill ymweliad gan Ben Dant I’w hysgol nhw. Os mai unigolyn sydd wedi cystadlu, bydd Ben Dant yn ymweld ag Ysgol yr unigolyn. Ni ellir cyfnewid unrhyw wobr a nid oes dewis o arian parod yn lle gwobr.
 10. Ni chymerir cyfrifoldeb am geisiadau sy’n methu â chyrraedd.
 11. Trwy gysylltu i gystadlu yn y gystadleuaeth, rydych yn ymrwymo i’r rheolau hyn.
 12. Dim ond at ddibenion gweinyddu’r gystadleuaeth y bydd Boom Cymru ac S4C yn defnyddio’r data personol a ddarperir. Bydd y wybodaeth a ddarperir yn cael ei chasglu a’i phrosesu yn unol â Rheoliad Diogelu Data a Hysbysiad Preifatrwydd Boom Cymru y gallwch eu gweld drwy ymweld â’r wefan: www.boomcymru.co.uk/polisi-preifatrwydd. Gellir dod o hyd i Bolisi Preifatrwydd S4C yn www.s4c.cymru/privacypolicy.shtml
 13. Mae’r telerau a’r amodau hyn yn weithredol yn unol â chyfraith Cymru a Lloegr.
 14. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r Gystadleuaeth yna cysylltwch â cyw@s4c.cymru neu Sara Hampson-Jones yn Boom Cymru ar 029 20 550 588 neu Gwifren Gwylwyr S4C 0370 600 4141.
 15. Os oes plentyn mewn llun, byddwn yn cysylltu â chi i sicrhau caniatâd i ddangos y lluniau ar ddarllediad teledu a gwefan Cyw. Os na fyddwn yn gallu sicrhau’r caniatâd yma, ni fydd y llun yn cael ei ddangos nac yn ddilys i fod yn rhan o’r gystadleuaeth.
 16. Rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan y rhai a dangynrychiolir, gan gynnwys plant ifanc anabl a phlant o gefndiroedd ethnig amrywiol