Enillwch ymweliad gan griw Cyw!

Dyma gyfle i ennill ymweliad gan gyflwynwyr Cyw i’ch ysgol chi!

Cystadleuaeth Dyma Fi!

Rydyn ni eisiau gweld lluniau ohonot ti! Ble bynnag rwyt ti’n mynd, beth bynnag rwyt ti’n ei wneud! Anfona dy luniau am gyfle i ennill pecyn a thegan Cyw!

Clwb Darllen Cyw

Bob mis ar Helo Shwmae, mi fydd criw o wylwyr Cyw yn adolygu llyfr ar gyfer Clwb Darllen Cyw.  Os hoffech chi a’ch  dosbarth  sgwrsio am Lyfr y Mis ar Clwb Darllen Cyw, e bostiwch ni ar cyw@s4c.cymru!

Anfonwch eich Celf aton ni!

Tynnwch lun o Cyw, neu un o’r anifeiliaid, llun o’ch hun neu eich hoff le, unrhyw beth chi eisiau!

Peiriant Pop Plwmp

I ennill pecyn Cyw, rho wybod i ni beth ydi dy hoff gân Cyw

Cystadleuthau wedi cau

Cystadleuaeth Deian a Loli

 Llongyfarchiadau i Gwen ac Alys, Bobi ac Alys – enillwyr cystadleuaeth Deian a Loli!

Cystadleuaeth Lluniau Ysgol

Llongyfarchiadau i Bedo, Elin, Lliwen, Aeron a Tomi – enillwyr y gystadleuaeth nôl i’r ysgol! Diolch i bawb anfonodd lun aton ni

Cystadleuaeth y Traeth

 Llongyfarchiadau mawr i enillwyr cystadleuaeth y traeth!

Cystadleuaeth Jôcs Cyw

Llongyfarchiadau i’n enillwyr, dewch i weld y jôcs gorau!

Cystadleuaeth Hoff Lyfr Cyw

Llongyfarchiadau mawr iawn i’n holl enillwyr, a diolch i bawb wnaeth anfon lluniau gyda’u hoff lyfrau Cymraeg i’r gystadleuaeth!

Cystadleuaeth Hoff Gân

Llongyfarchiadau i’n enillwyr!

Cystadleuaeth Cacen

 Llongyfarchiadau mawr i enillwyr cystadleuaeth cacen Cyw!

Cystadleuaeth Deian a Loli

Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr!

Cystadleuaeth Hunlun Cyw!

Llongyfarchiadau i Finn, Non, Elain, Beca a Nel, enillwyr y gystadleuaeth hunlun!