Cystadleuaeth Gwyl-ie

Yn dod yn fuan – cystadleuaeth gwyliau’r haf i wylwyr Cyw!

Helo Cyw!

Diolch i bawb sydd wedi cysylltu, mae’r ymateb wedi bod yn wych!

Cyw a'i Ffrindiau

Hoffech chi weld plant eich dosbarth, meithrinfa, Cylch Ti a Fi neu Cylch Meithrin ar Cyw?
Cysylltwch â ni, a byddwn ni’n anfon tegan meddal Cyw neu un o’r anifeiliaid eraill i’ch lleoliad chi!

Seren yr Wythnos

Ydych chi eisiau llongyfarch rhywun am fod yn Seren yr Wythnos? Efallai eich bod chi’n adnabod rhywun sydd wedi ennill tystysgrif am nofio, wedi bod yn ffrind caredig, wedi sgorio gôl, wedi dysgu reidio beic neu hyd yn oed wedi helpu Nain i arddio – unrhyw beth! Anfonwch lun o’ch Seren aton ni at cyw@s4c.cymru ac efallai […]

Peiriant Pop Plwmp

Rhowch wybod i ni beth yw eich hoff gân Cyw yn eich ty neu ysgol chi ac efallai bydd Plwmp yn ei chwarae hi ar Cyw ar y penwythnos!

Cystadleuthau wedi cau

Cystadleuaeth Eisteddfod yr Urdd 2024

Llongyfarchiadau i Emma, ein enillydd!

Cystadleuaeth Dal Dy Ddannedd!

Diolch i bawb anfonodd lun aton ni, byddwn yn cyhoeddi’r enillydd as ddydd Gwener, Ebrill 26, pob lwc!

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr

Llongyfarchaidau i Arran, Erin a Magi, ac Ysgol Penybryn, Tywyn – ein enillwyr Diwrnod y Llyfr!

Cystadleuaeth Bendibwmbwls

Diolch i bawb anfonodd eu campweithiau aton ni, byddwn yn cyhoeddi’r enillydd ar Fawrth 19!

Cystadleuaeth ‘Nôl i’r Ysgol

Llongyfarchiadau i’n enillwyr!