Ahoi! Cystadleuaeth Ben Dant

Bendibwmbwls! I ddathlu’r gyfres newydd o Ahoi! mae ‘na gyfle i 3 plentyn lwcus ennill pecyn Cyw yn ein cystadleuaeth arrrbennig!

Cyw a'i Ffrindiau

Hoffech chi weld plant eich dosbarth, meithrinfa, Cylch Ti a Fi neu Cylch Meithrin ar Cyw?
Cysylltwch â ni, a byddwn ni’n anfon tegan meddal Cyw neu un o’r anifeiliaid eraill i’ch lleoliad chi!

Seren yr Wythnos

Ydych chi eisiau llongyfarch rhywun am fod yn Seren yr Wythnos? Efallai eich bod chi’n adnabod rhywun sydd wedi ennill tystysgrif am nofio, wedi bod yn ffrind caredig, wedi sgorio gôl, wedi dysgu reidio beic neu hyd yn oed wedi helpu Nain i arddio – unrhyw beth! Anfonwch lun o’ch Seren aton ni at cyw@s4c.cymru ac efallai […]

Clwb Darllen Cyw

Bob dydd Llun cynta’r mis, bydd criw o wylwyr Cyw yn rhannu eu hoff beth am Lyfr y Mis ar yr Awr Fawr. Os hoffech chi a’ch dosbarth gymryd rhan, e bostiwch ni ar cyw@s4c.cymru!

Anfonwch eich Celf aton ni!

Tynnwch lun o Cyw, neu un o’r anifeiliaid, llun o’ch hun neu eich hoff le, unrhyw beth chi eisiau!

Peiriant Pop Plwmp

I ennill pecyn Cyw, rho wybod i ni beth ydi dy hoff gân Cyw

Cystadleuthau wedi cau

Cystadleuaeth Mynd am Dro

Llongyfarchiadau mawr i Llŷr a Mabod, Lois ac Erin ac Enfys – enillwyr ein cystadleuaeth lluniau mynd am dro! Diolch i bawb anfonodd luniau aton ni, mae llond trol o gystadleuthau eraill i chi yma ar wefan Cyw!

Cystadleuaeth Mis Anifeiliaid Anwes

Llongyfarchiadau mawr i Gwen, Eban a Gwenno – enillwyr y gystadleuaeth lluniau anifeiliaid anwes

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr

Am y cyfle i ennill pentwr o lyfrau Cymraeg – anfonwch lun ohonoch chi fel wedi gwisgo fel eich hoff gymeriad o lyfr Cymraeg neu gyda’ch hoff lyfr Cymraeg!

Cystadleuaeth Hoff Gân

Llongyfarchiadau i’n enillwyr!

Cystadleuaeth Cacen

 Llongyfarchiadau mawr i enillwyr cystadleuaeth cacen Cyw!

Cystadleuaeth Hunlun Cyw!

Llongyfarchiadau i Finn, Non, Elain, Beca a Nel, enillwyr y gystadleuaeth hunlun!