Anfonwch eich Celf aton ni!

Tynnwch lun o Cyw, neu un o’r anifeiliaid, llun o’ch hun neu eich hoff le, unrhyw beth chi eisiau! Ebostiwch lun o’r gwaith celf i cyw@s4c.cymru neu rhowch nhw yn y post am ddim i RHADBOST CYW, a falle bydd eich gwaith celf chi ar Cyw!

Cystadleuaeth Creu Fideo Pen-blwydd Cyw

Clicia yma i greu fideo ohonot ti’n dathlu ym myd Cyw, yna ei anfon atom ni!  

Sigldigwt

Croeso i Westy Sigldigwt! Wyt ti’n caru anifeiliaid? Anfona lun ohono ti gyda dy anifail anwes atom ni. Os byddwn ni’n dangos dy lun ar yr Awr Fawr byddi di’n derbyn poster Sigldigwt. Ebostia dy lun at cyw@s4c.cymru nawr! Mi fydd Tîm Cynhyrchu Cyw yn ymdrechu i anfon y posteri mor fuan a phosib.

Ble mae Cyw?

Wyt ti wedi bod yn chwarae gyda Cyw yn y tŷ, yn yr ardd neu yn y parc? Dyma dy gyfle di i ennill pecyn Cyw!

Peiriant Pop Plwmp

I ennill pecyn Cyw, rho wybod i ni beth ydi dy hoff gân Cyw

Cystadleuthau wedi cau

Cystadleuaeth Deian a Loli

Mae’r gystadleuaeth wedi cau – pob lwc i bawb wnaeth gystadlu! Cer ati i greu cymeriad newydd i Deian a Loli! Anfona lun o’r cymeriad gyda brawddeg neu ddwy yn sôn amdano neu amdani. Bydd cymeriad yr enillydd yn ymddangos mewn pennod o Deian a Loli. Am wobr! Dyma rai o syniadau gwych y cyfresi […]

Cystadleuaeth Hunlun Cyw!

Llongyfarchiadau i Finn, Non, Elain, Beca a Nel, enillwyr y gystadleuaeth hunlun!

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr

Ydych chi’n gwisgo fyny fel cymeriad allan o lyfr wythnos yma?

Os felly, anfonwch eich llun at cyw@s4c.cymru a bydd y tri lwcus yn ennill pecyn o lyfrau Cymraeg!