Cystadleuaeth Dyma Fi!

Rydyn ni eisiau gweld lluniau ohonot ti! Ble bynnag rwyt ti’n mynd, beth bynnag rwyt ti’n ei wneud! Anfona dy luniau am gyfle i ennill pecyn a thegan Cyw!

Clwb Darllen Cyw

Bob mis ar Helo Shwmae, mi fydd criw o wylwyr Cyw yn adolygu llyfr ar gyfer Clwb Darllen Cyw.  Os hoffech chi a’ch  dosbarth  sgwrsio am Lyfr y Mis ar Clwb Darllen Cyw, e bostiwch ni ar cyw@s4c.cymru!

Anfonwch eich Celf aton ni!

Tynnwch lun o Cyw, neu un o’r anifeiliaid, llun o’ch hun neu eich hoff le, unrhyw beth chi eisiau! Ebostiwch lun o’r gwaith celf i cyw@s4c.cymru neu rhowch nhw yn y post am ddim i RHADBOST CYW, a falle bydd eich gwaith celf chi ar Cyw!

Peiriant Pop Plwmp

I ennill pecyn Cyw, rho wybod i ni beth ydi dy hoff gân Cyw

Cystadleuthau wedi cau

Cystadleuaeth Lluniau Ysgol

Am y cyfle i ennill pecyn Cyw, anfonwch lun ohonoch chi ar eich diwrnod cyntaf yn yr ysgol neu eich diwrnod cyntaf yn ôl yn yr ysgol!

Cystadleuaeth y Traeth

 Llongyfarchiadau mawr i enillwyr cystadleuaeth y traeth!

Cystadleuaeth Jôcs Cyw

Llongyfarchiadau i’n enillwyr, dewch i weld y jôcs gorau!

Cystadleuaeth Hoff Lyfr Cyw

Llongyfarchiadau mawr iawn i’n holl enillwyr, a diolch i bawb wnaeth anfon lluniau gyda’u hoff lyfrau Cymraeg i’r gystadleuaeth!

Cystadleuaeth Hoff Gân

Llongyfarchiadau i’n enillwyr!

Cystadleuaeth Cacen

 Llongyfarchiadau mawr i enillwyr cystadleuaeth cacen Cyw!

Cystadleuaeth Deian a Loli

Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr!

Cystadleuaeth Hunlun Cyw!

Llongyfarchiadau i Finn, Non, Elain, Beca a Nel, enillwyr y gystadleuaeth hunlun!