Cystadleuaeth Bendibwmbwls

Mae Ben Dant ar antur i droi sbwriel yn drysor, ac angen eich help chi! E-bostiwch eich lluniau aton ni drwy e-bostio cyw@s4c.cymru, a bydd Ben Dant yn ymweld â’r ysgol fuddugol i weld eich campwaith!

Cystadleuaeth Dawnsio i gân Symud!

Mae Criw Cyw eisiau gweld eich mŵfs chi! Dewch i ddysgu symudiadau Cân Symud Cyw – maen nhw’n hawdd ac yn hwyl!

Cyw a'i Ffrindiau

Hoffech chi weld plant eich dosbarth, meithrinfa, Cylch Ti a Fi neu Cylch Meithrin ar Cyw?
Cysylltwch â ni, a byddwn ni’n anfon tegan meddal Cyw neu un o’r anifeiliaid eraill i’ch lleoliad chi!

Seren yr Wythnos

Ydych chi eisiau llongyfarch rhywun am fod yn Seren yr Wythnos? Efallai eich bod chi’n adnabod rhywun sydd wedi ennill tystysgrif am nofio, wedi bod yn ffrind caredig, wedi sgorio gôl, wedi dysgu reidio beic neu hyd yn oed wedi helpu Nain i arddio – unrhyw beth! Anfonwch lun o’ch Seren aton ni at cyw@s4c.cymru ac efallai […]

Peiriant Pop Plwmp

Rhowch wybod i ni beth yw eich hoff gân Cyw yn eich ty neu ysgol chi ac efallai bydd Plwmp yn ei chwarae hi ar Cyw ar y penwythnos!

Cystadleuthau wedi cau

Cystadleuaeth ‘Nôl i’r Ysgol

Llongyfarchiadau i’n enillwyr!

Cystadleuaeth Gwyneb Gwirion

Ry’n ni eisiau gweld eich gwynebau gwirion chi, ebostiwch eich lluniau aton ni!

Cystadleuaeth Og y Draenog Hapus

Llongyfarchiadau i’n enillwyr ni, Elisa, Seren a Mabon!