Cystdleuaeth Creu Crys Pêl Droed

Mae criw Cyw eisiau gweld eich cynllun CHI am grys pêl-droed! I gystadlu, ebostiwch lun o’ch cynllun crys pel-droed unigryw i cyw@s4c.cymru. Mae templed crys fan hyn isod i’w ddefnyddio, neu mae’n bosib tynnu llun o grys eich hun!

Cyw a'i Ffrindiau

Hoffech chi weld plant eich dosbarth, meithrinfa, Cylch Ti a Fi neu Cylch Meithrin ar Cyw?
Cysylltwch â ni, a byddwn ni’n anfon tegan meddal Cyw neu un o’r anifeiliaid eraill i’ch lleoliad chi!

Seren yr Wythnos

Ydych chi eisiau llongyfarch rhywun am fod yn Seren yr Wythnos? Efallai eich bod chi’n adnabod rhywun sydd wedi ennill tystysgrif am nofio, wedi bod yn ffrind caredig, wedi sgorio gôl, wedi dysgu reidio beic neu hyd yn oed wedi helpu Nain i arddio – unrhyw beth! Anfonwch lun o’ch Seren aton ni at cyw@s4c.cymru ac efallai […]

Anfonwch eich Celf aton ni!

Tynnwch lun o Cyw, neu un o’r anifeiliaid, llun o’ch hun neu eich hoff le, unrhyw beth chi eisiau!

Cystadleuthau wedi cau

Cystadleuaeth ‘Nôl i’r Ysgol

Llongyfarchiadau i’n henillwyr ni!

Cystadleuaeth Mis Anifeiliaid Anwes

Llongyfarchiadau mawr i Gwen, Eban a Gwenno – enillwyr y gystadleuaeth lluniau anifeiliaid anwes

Cystadleuaeth Hunlun Cyw!

Llongyfarchiadau i Finn, Non, Elain, Beca a Nel, enillwyr y gystadleuaeth hunlun!