Cystadleuaeth Jôcs Cyw

Oes gen ti Jôc Dda? Anfon fideo ohonat ti yn dweud jôc ac efallai fyddi di’n ennill pecyn Cyw!

Clwb Darllen Cyw

Ar ddydd Gwener cynta pob mis, mi fydd un o wylwyr Cyw yn adolygu llyfr ar gyfer Clwb Darllen Cyw.  Os hoffai eich plentyn adolygu llyfr Clwb Darllen Cyw, e bostiwch ni ar cyw@s4c.cymru!

Ble mae Cyw?

Wyt ti wedi bod yn chwarae gyda Cyw yn y tŷ, yn yr ardd neu yn y parc? Dyma dy gyfle di i ennill pecyn Cyw!

Peiriant Pop Plwmp

I ennill pecyn Cyw, rho wybod i ni beth ydi dy hoff gân Cyw

Cystadleuthau wedi cau

Cystadleuaeth Hoff Lyfr Cyw

Llongyfarchiadau mawr iawn i’n holl enillwyr, a diolch i bawb wnaeth anfon lluniau gyda’u hoff lyfrau Cymraeg i’r gystadleuaeth!

Cystadleuaeth Hoff Gân

Llongyfarchiadau i’n enillwyr!

Cystadleuaeth Cacen

 Llongyfarchiadau mawr i enillwyr cystadleuaeth cacen Cyw!

Cystadleuaeth Deian a Loli

Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr!

Cystadleuaeth Hunlun Cyw!

Llongyfarchiadau i Finn, Non, Elain, Beca a Nel, enillwyr y gystadleuaeth hunlun!