Cystadleuaeth Hunlun Cyw!

Anfonwch hunlun hwyl fel Elin a Huw i cyw@s4c.cymru cyn y 10fed o Orffennaf a bydd tri lwcus iawn yn ennill pecyn Cyw!

Cystadleuaeth Creu Fideo Pen-blwydd Cyw

Wyt ti eisiau’r cyfle i ennill pecyn Cyw? Clicia yma i greu fideo ohonot ti’n dathlu ym myd Cyw, yna ei anfon atom ni. Os byddwn ni’n dangos dy fideo di ar y penwythnos, yna fe fydd yna becyn Cyw yn y post i ti!  

Ble mae Cyw?

Wyt ti wedi bod yn chwarae gyda Cyw yn y tŷ, yn yr ardd neu yn y parc? Dyma dy gyfle di i ennill pecyn Cyw!

Peiriant Pop Plwmp

I ennill pecyn Cyw, rho wybod i ni beth ydi dy hoff gân Cyw

Cystadleuthau wedi cau

Cystadleuaeth Dewch i Ddawnsio

Mae Cyw eisiau gweld chi’n dawnsio! Anfonwch eich fideos dawnsio aton ni fan hyn ar y wefan cyn Ebrill 24ain!

Gewch chi ddawnsio ar ben eich hun neu efo aelod o’r teulu! Bydd y pump fideo gorau yn ennill CD Hip Hip Hwre a phecyn Cyw. Pob lwc!

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr

Ydych chi’n gwisgo fyny fel cymeriad allan o lyfr wythnos yma?

Os felly, anfonwch eich llun at cyw@s4c.cymru a bydd y tri lwcus yn ennill pecyn o lyfrau Cymraeg!

Cystadleuaeth Rhigwm Mawr Cyw

Mae’r gystadleuaeth yma wedi cau