Cystadleuaeth Cacen

Mae Criw Cyw yn edrych am y gacen orau gan wylwyr Cyw – anfonwch lun o’ch cacen arbennig chi am gyfle i ennill pecyn Cyw!

Clwb Darllen Cyw

Ar ddydd Gwener cynta pob mis, mi fydd un o wylwyr Cyw yn adolygu llyfr ar gyfer Clwb Darllen Cyw.  Os hoffai eich plentyn adolygu llyfr Clwb Darllen Cyw, e bostiwch ni ar cyw@s4c.cymru!

Anfonwch eich Celf aton ni!

Tynnwch lun o Cyw, neu un o’r anifeiliaid, llun o’ch hun neu eich hoff le, unrhyw beth chi eisiau! Ebostiwch lun o’r gwaith celf i cyw@s4c.cymru neu rhowch nhw yn y post am ddim i RHADBOST CYW, a falle bydd eich gwaith celf chi ar Cyw!

Peiriant Pop Plwmp

I ennill pecyn Cyw, rho wybod i ni beth ydi dy hoff gân Cyw

Cystadleuthau wedi cau

Cystadleuaeth Deian a Loli

Mae’r gystadleuaeth wedi cau – pob lwc i bawb wnaeth gystadlu! Cer ati i greu cymeriad newydd i Deian a Loli! Anfona lun o’r cymeriad gyda brawddeg neu ddwy yn sôn amdano neu amdani. Bydd cymeriad yr enillydd yn ymddangos mewn pennod o Deian a Loli. Am wobr! Dyma rai o syniadau gwych y cyfresi […]

Cystadleuaeth Hunlun Cyw!

Llongyfarchiadau i Finn, Non, Elain, Beca a Nel, enillwyr y gystadleuaeth hunlun!

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr

Ydych chi’n gwisgo fyny fel cymeriad allan o lyfr wythnos yma?

Os felly, anfonwch eich llun at cyw@s4c.cymru a bydd y tri lwcus yn ennill pecyn o lyfrau Cymraeg!