Ydych chi’n caru canu?

Ydych chi’n caru canu? Gwych, achos mae ‘na gyfres newydd sbon o Caru Canu nawr ar Cyw a Cywtiwb! Ffefrynnau fel ‘Mr hapus ydw i’, ‘Mynd ar y Ceffyl’, ‘Hwyl Fawr Ffrindiau’ a’r hwiangerdd hyfryd ‘Suo Gân’. Felly os ‘ych chi’n caru canu ac yn dwli ar ddawnsio, dyma’r gyfres i chi!

Mae plant bach yn caru canu a chyd-ganu gyda theulu a ffrindiau. Mae’r caneuon yma’n cynnig cyfle i wylio a chanu caneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes wrth ddysgu am anifeiliaid, ystumiau, cyfri a’r tywydd. Ac i’r rhai sydd angen ‘amser tawel’, mae ‘na hwiangerddi i’w helpu cysgu hefyd!

Os hoffech wybod mwy am adnoddau storiol a chanu i blant bach, ewch i  www.meithrin.cymru a www.booktrust.org.uk

Caru Canu a Stori

Mae’r gyfres yn gweu straeon ysgafn, hwyliog o gylch rhai o’n caneuon meithrin mwya poblogaidd gan roi cyfle i ni adnabod rhai o’r cymeriadau tu ôl i’r caneuon, fel y bonheddwr, y pry llwyd, y ci a’r gaseg yn ‘Bonheddwr mawr o’r Bala’.

Drwy greu perthynas rhwng y plant sy’n gwylio a’r caneuon eu hunain, daw’r hwiangerddi’n fyw yn nychymyg ein gwylwyr ifanc.

 

Dewch i wylio a gwrando ar y caneuon

 

 

Caneuon carioci Caru Canu i’w lawrlwytho

Caru Canu – Llwynog Coch Sy’n Cysgu

Caru Canu – Dymunwn Nadolig Llawen

Caru Canu – Ji Geffyl Bach

Caru Canu Aderyn Melyn

Caru Canu – Bwgan Brain

Caru Canu – Dacw’r Trên yn Barod

Caru Canu – Dau Gi Bach

Caru Canu – Fuoch Chi Erioed yn Morio?

Caru Canu – Hicori Dicori Doc

Caru Canu – Mi Welais Jac y Do

Caru Canu – Hen Iâr Fach Bert

Caru Canu – Mistar Crocodeil ydw I

Caru Canu – Pen Ysgwyddau Coesau Traed

Caru Canu – Pum Hwyaden

Caru Canu – Missys Wishi Washi

Caru Canu – Mi Welais Long yn Hwylio

Caru Canu – Bili Broga

Caru Canu – Deryn y Bwn

Caru Canu -Ting-a-Ling-a-Ling

Caru Canu – Cysga Di Fy Mhlentyn Tlws

Tŷ Bach Twt (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Tŷ Bach Twt

 

Tri Broga Boliog – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Tri Broga Boliog

 

Pwy sy’n Dŵad? – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Pwy sy’n Dŵad

 

Un a Dwy a Thair – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Un a Dwy a Thair

 

Adeiladu Tŷ Bach – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Adeiladu Tŷ Bach

 

Bonheddwr Mawr o’r Bala – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Bonheddwr Mawr o’r Bala

 

Bwrw Glaw yn Sobor Iawn – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Bwrw Glaw Yn Sobor Iawn

 

I Mewn i’r Arch â Nhw – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau I Mewn i’r Arch â Nhw

 

Mynd Drot Drot – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Mynd Drot Drot

 

Nôl a Mlaen – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Nôl a Mlaen

 

Oes Gafr Eto? – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Oes Gafr Eto?

 

Pe Cawn i Fod – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Pe Cawn i Fod

 

Pori mae yr Asyn – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Pori mae yr Asyn

 

Pum Crocodeil – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Pum Crocodeil

 

Clap Clap, Un, Dau, Tri – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Clap Clap, Un, Dau, Tri

 

Heno Heno – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Heno, Heno

 

Plu Eira Ydym Ni – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Plu eira ydym ni

 

Si Hei Lwli – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Si Hei Lwli

 

Y Fasged Siopa – (cliciwch i lawrlwytho’r gân)

Lawrlwytho geiriau Y Fasged Siopa