Awyr Iach

Ble bynnag ewch chi dros y gwyliau, ewch â’ch camera neu ffôn gyda chi!
Mae Huw a chriw Awyr Iach eisiau gweld eich lluniau o’r byd tu allan – blodau, llynnoedd, traethau, golygfeydd hyfryd, unrhyw beth! E-bostiwch eich lluniau i cyw@s4c.cymru am gyfle i’w gweld ar #AwyrIach