Cywion Bach - Geiriau Cyntaf

Croeso i fyd y Cywion Bach lle mae llawer o swigod i’w popio, tedis i’w cwtsho, afalau i’w bwyta, anifeiliaid i’w clywed a cherbydau i’w gyrru!

Mae’r profiad cyd-chwarae diogel, hwylus hwn wedi’i gynllunio i gyflwyno ystod o eiriau cyntaf Cymraeg i blant bach cyn oedran ysgol o 0-3 mlwydd oed, ac i’w rhieni a’u gwarchodwyr wrth iddyn nhw ddysgu Cymraeg ochr yn ochr â’u plant.

Mae’r ap yn cynnig profiad tegan rhyngweithiol – gan gyflwyno 24 gair, eu llythrennau a’u cyd-destun mewn ffordd liwgar ac atyniadol.