Ap Antur Cyw

Croeso i Ap Antur Cyw, lle i blant ddysgu, chwarae a chael hwyl.

Wyt ti’n gallu helpu Cyw i gwblhau’r GEIRIAU yn y ffair? Wy ti’n gallu CYFRI ar y fferm?

Beth am daith ar y trên SILLFAU? Beth am gyfansoddi CERDDORIAETH?

Beth am fod yn greadigol gyda LLIWIAU yn yr adal celf? Neu, wy ti’n gallu paru SIAPIAU’R picnic?

Ap Cyw Tiwb

Gwyliwch holl raglenni gwasnaeth plant bach S4C Cyw mewn awyrgylch saff a lliwgar.

Mae’r ap wedi ei ddylunio yn arbennig ar gyfer plant bach felly gallwch fod yn dawel eich meddwl bod y profiad yn hawdd i fysedd bychain ei ddefnyddio ac y bydd y cynnwys yn addas i blant 0-6 oed.

Mae’r ap am ddim, heb hysbysebion a does dim angen mewngofnodi.

Ap Byd Cyw

Mae Ap Byd Cyw yn gyfle i arwain eich plentyn trwy fyd llawn hwyl a lliw wrth gyd chwarae a darganfod gyda’ch gilydd.

Mae’r ap yn cynnwys gemau, cerddoriaeth a chymeriadau byd Cyw i gadw cwmni i’ch plentyn a’u tywys ar antur. Gall eich plentyn hefyd wrando ar stori fin nos o fewn yr ap.